De koppeling tussen architectuur en duurzaamheid kwam al tijdens de studie van oprichter Gideon Maasland. De ecologische projecten begin jaren negentig zagen er weinig architectonisch en weinig inspirerend uit. Overtuigd dat dit beter kon stortte Maasland zich op de mogelijke symbiose tussen duurzaamheid en architectuur.

Bij DKV Architecten breidde Maasland het onderzoek naar duurzame architectuur uit. Enkele inspirerende lezingen en pilot projecten waarbij hij de relatie tussen duurzaamheid en architectuur benadrukte waren hier het resultaat van. Bij KCAP Architects&Planners, een internationaal opererend bureau voor architectuur en stedenbouw, breidde Maasland zijn onderzoek nog verder uit en heeft hij een speciale werkgroep opgericht. Bij (internationale) projecten op het gebied van woningbouw, scholen en kantoren heeft Gideon Maasland zijn kennis over architectuur en duurzaamheid in de praktijk weten te brengen.

Vandaag de dag zien meer duurzame projecten er architectonisch gezien goed uit. Daarom verschuift momenteel het zwaartepunt van de onderzoeken, van architectonisch inspirerend naar een meer praktische kant. Welke technieken zijn het beste met elkaar te combineren, en welke werken elkaar juist tegen? Welke technieken hebben de grootste winst tegen de laagste investeringskosten? Wat is de laatste stand van zaken op het gebied van duurzame materialisering?

Voor prestigieuze projecten werken wij met BREEAM, een internationale standaard voor duurzaamheidsberekeningen. Voor kleinere projecten vinden wij GPR-gebouw perfect werken. Beide programma’s berekenen op diverse gebieden (energie, water, materialen etc) een duurzaamheidsfactor waardoor het mogelijk wordt om op een wetenschappelijke manier de verschillende factoren met elkaar te vergelijken. Het duurzaamheidscertificaat speelt ook een belangrijke rol de besluitvorming en de publiciteit.