visie centrum Putten

Tijdens het ontwerpen van een winkel met appartementen in de Achterstraat in Putten bleek dat de gemeente geen duidelijke visie had over wat er met de Achterstraat moest gebeuren. De voorgaande jaren waren er al op diverse plekken nieuwe panden gebouwd waarbij elk nieuw pand een nieuw incident was. Met het vrijkomen van de oude Renault-locatie was er dringend behoefte aan een totaalvisie voor de Achterstraat.

In deze visie hebben we niet alleen de Achterstraat bekeken, maar eigenlijk de werking van het gehele centrum van Putten. Het centrum is lang niet overal even consistent en consequent. Het gebrek aan reclamebeleid bijvoorbeeld heeft geleid tot een zeer rommelige aanblik van het gehele centrum.

Na de analyse van het gehele centrumgebied hebben wij een visie uitgewerkt voor de Achterstraat. Kenmerken als kleinschaligheid, individuele vrijheid, eigentijds zijn belangrijk voor het centrum en daarmee ook voor de Achterstraat. Tot nu toe werd er bij de gemeente veelal gedacht aan ‘historiserend’. Wij zijn hier geen voorstander van. Dit doet namelijk ook geen recht aan de bestaande opbouw van het centrum. Naast oude monumenten staan panden uit de jaren '60. Zij hebben weinig met elkaar van doen, maar omdat het er al zo lang staat lijkt alles 'oud'. Voor ons is dit juist aanleiding om niet historiserend te gaan bouwen, maar eigentijds. Net zoals er in de afgelopen honderd jaar ook altijd eigentijds gebouwd is. Gezamenlijk geeft dit dan karakter aan het centrumgebied, zonder dat het een openluchtmuseum dreigt te worden.

Ook op stedenbouwkundig vlak is er veel te winnen op het gebied van duurzaamheid. Door de rijbaan van de Achterstraat op te schuiven naar het zuiden ontstaat er aan de winkelzijde een prettige strook waar de zon bijna de hele dag schijnt. Ideaal voor enkele terrasjes, hetgeen een goede toevoeging voor het gehele centrum is.

studie: 2008