visie Vechtstreek

Voor het bijzondere gebied tussen Utrecht en Amsterdam heeft de Eo Wijers-stichting een prijsvraag uitgeschreven. De vraag was om een samenhangend en bovendien realistisch totaalplan te maken voor het gehele gebied. Delta Vorm Groep heeft het initiatief genomen om aan deze prijsvraag mee te doen en heeft een multidisciplinair team bij elkaar gezocht om deze complexe opgave te bestuderen. Maasland Architects is bij het team gevoegd voor de duurzaamheidsaspecten. Het duurzaamheidsonderzoek heeft zicht toegespitst op de waterhuishouding en op energieneutraal bouwen.

De landbouwgronden in de Vechtstreek worden steeds natter, mede door de bodemdaling (vanwege het droogpompen). De huidige vorm van landbouw is hierdoor niet toekomstbestendig. Door geleidelijk over te gaan op het verbouwen van griend worden landschappelijke waarde, economie, ecologie, energie, landbouw en wonen samengesmolten tot een eindproduct waarin alles bij elkaar komt. Het waterpeil kan dynamisch worden, hetgeen betere buffercapaciteiten betekent. Het griend zelf dient als biomassa. Hierdoor kan de benodigde energie milieuvriendelijk worden opgewekt. De agrariërs kunnen in het gebied hun vak blijven uitoefenen, ondanks de vernatting. En het voortbestaan van het landschap wordt op deze wijze gegarandeerd. Winst op alle vlakken dus.

De jury heeft ons plan, samen met een ander plan, uitgekozen om samen met enkele locale instanties verder uit te werken. Het juryrapport:

De redeneerlijn van analyse op Groene-Hartniveau tot idee-uitwerking is consistent. Door het duidelijk schematisch in beeld brengen van de landschapskwaliteiten krijgt de inzender vat op de opgave. Met het toevoegen van de duurzaamheidsopgave wordt de urgentie gevonden het plan te realiseren. Door biomassa voor de energieproductie op te voeren als nieuwe economische structuur om het gebied groen te houden, is het plan rijker dan enkel een rood-voor-groen-concept. [...]

Na de prijsvraaginzending is het team gevraagd de plannen verder te ontwikkelen. De landschappelijke kwaliteiten, de ecologische verbindingen en de ruimtelijke en economische kwaliteiten zijn toen verder uitgediept.

Ontwerpteam: ASR Vastgoed, BroosdeBruijn architecten, Bureau Buiten, DeltaVormGroep, Maasland Architects