woning H

Deze vrijstaande woning bevindt zich in uitbreidingsplan Bijsteren in de gemeente Putten. Vanuit de gemeente werd voorgeschreven dat de woning een jaren-30 karakter zou hebben. De kenmerken en eigenschappen van deze rijke stijl zijn geïnventariseerd en geanalyseerd en zijn vervolgens op verschillende manieren in het ontwerp verwerkt. De stijlkenmerken zijn gebruikt ter inspiratie zonder dat er sprake is van letterlijk kopiëren.

De woning wordt gekenmerkt door zijn flexibiliteit. Zo kan de begane grond op meerdere manieren worden ingedeeld. Er zijn meerdere afzonderlijke ruimten gemaakt welke als woonkamer kunnen dienen, maar ook als televisiekamer, zitkamer, werkkamer, keuken et cetera. Hierdoor is het mogelijk om de indeling van de woning te veranderen zonder dat er een (grote) verbouwing voor nodig is. Hoewel er meerdere ruimten zijn gemaakt op de begane grond, zijn ze allemaal dusdanig met elkaar verbonden dat het een geheel blijft. Verder vallen de ruimtelijkheid en de rijke detaillering op aan de woning.

In deze woning zijn veel beproefde maatregelen toegepast. Denk hierbij aan vloerverwarming, zeer hoogwaardige isolatie, douche wtw, gebalanceerde ventilatie met wtw, detaillering met aandacht voor koudebruggen en warmtelekken, materiaalkeuze (o.a. FSC-hout) et cetera. Verder is er ook een zonneboiler toegepast welke voor warm tapwater en verwarming zorgt. Voor dit project is ook de checklist van het Nationaal Pakket Duurzame Woningbouw ingevuld.

 

opdrachtgever: particulier

plaats: Putten

oplevering: juli 2007

aannemer: Aannemersbedrijf G.G. Aalten